Е-книга

Е-книги та про е-книги

Чер

26

Задачі з права

Розмістив redaktor в 26 Червень 2010

Задачі з права

Увазі користувачів мережі Інтернет пропонується 445 правових задач різного ступеня складності із теорії держави та права, конституційного, земельного та екологічного права, цивільного права, сімейного права, трудового права та кримінального. Пропоновані задачі можуть бути використані на уроках і на факультативних заняттях, а найбільш складні з них-для роботи з тими школярами, які беруть участь у Всеукраїнських правових олімпіадах третього та четвертого етапів. Хоча задачі і згруповані за галузями права, значна частина з них є задачами на міжгалузеві зв’язки. Саме цей тип завдань є найбільш об’єктивним показником, який вказує на те, наскільки глибоко учні засвоїли навчальний матеріал, їх здатність застосовувати здобуті знання на практиці та діяти юридично грамотно у найбільш типових життєвих ситуаціях. Значна частина задач була використана при проведенні другого та третього етапів Всеукраїнських олімпіад з правознавства. Нижче наводимо приклади задач разом із відповідями.


Задача №1

Під час голосування на виборах Президента України 31 жовтня 2004 р. на виборчу дільницю м. Овідіополя прибуло 15 ромів, із яких письменним був тільки один. Всі вони звернулися до голови дільничної виборчої комісії з проханням, щоб у кабіну для голосування з ними зайшов їхній товариш, який вміє читати і писати, з метою надання допомоги у заповненні виборчого бюлетеня. Голова ДВК відмовив їм у цьому, посилаючись на те, що відповідно до частини 4 статті 76 Закону України “Про вибори Президента України”, до кабіни для голосування може запросити іншу особу тільки той виборець, який має фізичні вади. Неписьменність такою вадою не є. Тому голова ДВК заборонив члену ДВК видавати ромам бюлетені для голосування. До того ж, на його думку, якби такий дозвіл було надано, мало б місце порушення таємниці голосування. Чи правомірні були дії голови ДВК? Свою відповідь обґрунтуйте.


Відповідь на задачу №1

Дії голови ДВК не можуть вважатися правомірними не дивлячись на те, що в Законі України “Про вибори Президента України” відсутня норма, яка б дозволяла неписьменним виборцям користуватися допомогою інших осіб у заповненні виборчого бюлетеня. Однак, у даному випадку має бути застосована аналогія закону і прохання неписьменних виборців має бути задоволене. Це пояснюється тим, що відносини пов’язані із реалізацію виборчого права щодо заповнення бюлетеня особами, які мають фізичні вади, і неписьменними особами, є подібними. Їх подібність полягає в тому, що в обох випадках виборці не можуть самостійно заповнити бюлетень.


Задача №2

До Міністерства юстиції України звернулася із заявою про реєстрацію і видачу реєстраційного свідоцтва, створена на установчому з’їзді політична партія “Нова генерація”. У програмі цієї партії, зокрема, містилися положення про те, що Україна для українців, що членам партії забороняється відвідувати молитовні будинки, що партія може мати у своєму підпорядкуванні дружинників, котрі можуть мати на озброєнні холодну і пневматичну зброю, що партія прагне повернути прогресивну систему оподаткування (чим більша зарплата, тим більший відсоток податку повинен сплачуватися), що партія хоче заборонити навчання за контрактом у державних вузах. На підтримку створення політичної партії було зібрано 12 тис. підписів. З них у восьми областях України по одній тисячі (підписи були зібрані у кожній адміністративно-територіальній одиниці області), а у п’ятьох областях України по вісімсот підписів (підписи були зібрані тільки в обласних центрах). Міністерство юстиції у реєстрації політичної партії відмовило. Чи правомірною є відмова? Свою відповідь обґрунтуйте.


Відповідь на задачу №2

Відмова є цілком правомірною. Це пояснюється наступним:
1. Не підлягають реєстрації політичні партії, які розпалюють національну ворожнечу.
2. Не підлягають реєстрації політичні партії, які обмежують загальновизнані права людини.
3. Не підлягають реєстрації політичні партії, які створюють незаконні воєнізовані формування.
4. Політична партія може бути зареєстрована тільки у тому випадку, якщо на підтримку створення партії буде зібрано не менше як 10 тис. підписів не менше як у двох третинах районів, не менше як двох третин адміністративно-територіальних одиниць України. Як видно із змісту задачі ця умова дотримана не була.


Задача№3

У зв’язку з конфліктом, який виник між завідувачем відділом освіти Добропільського міськвиконкому Валентином та переможцем Всеукраїнського конкурсу «Учитель – року» у номінації «правознавство» Олегом, перший заявив другому про те, що видасть наказ про призначення позачергової атестації останнього. Олег проти цього заперечував, посилаючись при цьому на рішення колегії Міністерства освіти і науки України, відповідно до якого переможці Всеукраїнського конкурсу «Учитель - року» звільнялися від чергової атестації. Валентин вважав можливість проведення позачергової атестації цілком правомірною, оскільки рішенням колегії МОН Олега було звільнено від чергової атестації, але не було звільнено від позачергової. Хто правий у цій ситуації? Свою відповідь обґрунтуйте.


Відповідь на задачу №3

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників є дві підстави для позачергової атестації педагогічного працівника. Перша – особиста заява працівника. Друга – рішення керівника навчального закладу (а не завідувача відділом освіти) за підсумками перевірки роботи працівника. У другому випадку позачергова атестація має на меті встановити відповідність працівника займаній посаді. Іншими словами, така атестація може бути призначена, якщо працівник працює настільки погано, що недоцільно чекати чергової атестації, щоб мати підставу для звільнення працівника з роботи. Таким чином, від позачергової атестації не можна звільнити, хіба що можна гіпотетично заборонити її проведення. У ситуації, що аналізується, з урахуванням того, що Олег став переможцем Всеукраїнського конкурсу “Учитель – року”, не вбачається підстав для призначення позачергової атестації. Отже, правим є Олег.


Задача №4

Святослав проживав із Тамарою 21 рік без реєстрації шлюбу. Останні 12 років Тамара була паралізована і тому Святослав доглядав її і утримував. У грудні 2008 року Тамара померла, заповіту не залишила. Єдиний спадкоємець за законом, її сестра Богдана, поставила вимогу перед Святославом звільнити жиле приміщення, оскільки незабаром вона отримає свідоцтво про право власності на це приміщення як єдиний спадкоємець померлої. Дайте пораду Святославу, як йому стати спадкоємцем.


Відповідь на задачу №4

Відповідно до ст.1264 ЦК Святослав, як особа, що проживала зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини, має право спадкування у четверту чергу. Богдана є спадкоємцем другої черги. Згідно з ч.1 ст.1258 ЦК спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Тобто у цьому випадку у Святослава права на спадкування не виникає.
Однак, відповідно до ч.2 ст.1259 ЦК фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має; право на спадкування за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.
Тому, щоб отримати право на спадкування 50% спадщини, Святославу необхідно через суд встановити факт перебування у фактичних шлюбних відносинах та підтвердити факт перебування Тамари на його утриманні.


Задача № 5

У грудні 2006 р. Микола, будучи у стані легкого сп’яніння, вирішив відвідати зоопарк. Ставши на бетонну огорожу, яка була збудована навколо вольєра, в якому утримувалися тигри, він вирішив зняти на відеокамеру тигра. Однак останній високо підстрибнув і стягнув Миколу за ноги на землю. Забавляючись із відвідувачем зоопарку він наніс суттєву шкоду його здоров’ю. З метою врятування життя Миколи ветеринарний лікар зоопарку тричі вистрілив у звіра транквілізаторами. Тигр заснув, Микола кілька місяців лікувався, витративши на лікування понад 5000 грн. У свою чергу зоопарк витратив на лікування тигра понад 1000 грн. Микола звернувся з позовом до зоопарку про відшкодування шкоди, заданої його здоров’ю. Зоопарк звернувся із зустрічним позовом про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю тигра. Обидві сторони позовних вимог одна одної не визнали. Вирішіть спір.


Відповідь на задачу №5

Відповідно до ч. І ст.1187 ЦК діяльність пов’язана з утриманням хижих звірів є джерелом підвищеної небезпеки. Відповідно до ч.2 цієї ж статті шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки відшкодовується особою, яка на праві власності володіє цим джерелом. Однак, відповідно до ч. 5 цієї ж статті, особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок умислу потерпілого. Виходячи з умов задачі, можна зробити висновок, що навряд чи зоопарку вдасться довести, що з боку Миколи мав місце умисел, але зовсім не складно довести, що мала місце груба необережність. Ця необережність сприяла виникненню шкоди. Тому відповідно до ч.2 ст.1193 ЦК розмір відшкодування з боку зоопарку має бути зменшено судом. Що стосується погіршення стану здоров’я тигра, то слід зазначити, що дії ветеринарного лікаря були продиктовані умовами крайньої необхідності. Ця шкода була завдана зоопарком собі ж , але в інтересах Миколи. Тому відповідно до ч.1 ст.1171 ЦК зоопарк має право пред’явити позов до Миколи про відшкодування шкоди завданої тигру, оскільки зоопарк діяв в інтересах Миколи. Тому суд при прийнятті рішення має врахувати той факт, що шкода завдана Миколі не має відшкодовуватися зоопарком у повному обсязі, а Микола скоріш за все має в повному обсязі відшкодувати шкоду зоопарку. Тому не виключено, що суд відмовить у задоволенні позову обом сторонам, зробивши зарахування, або ж прийме рішення стягнути із зоопарку суму, яка буде значно меншою ніж заявлена в позові.


Задача №6

У грудні 2008 року громадянин України Тодика виїхав на постійне проживання за кордон і у тому ж місяці був прийнятий до громадянства Угорщини. В Україні у нього залишилося 0,5 га сільськогосподарських угідь, які він у 2007 році здав у оренду. Відповідний договір він уклав з орендарем ще на 2 роки, однак представник органу місцевого самоврядування попередив Тодику про те, що він, як іноземний громадянин не може володіти земельною ділянкою сільськогосподарського призначення і тому ця ділянка підлягає відчуженню. Тодика з цим не згоден, оскільки про це прямо не зазначено у земельному законодавстві. Вирішіть спір.


Відповідь на задачу №6

Дійсно, у земельному законодавстві України ніде не зазначено, що землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян. Однак у пункті 4 статті 22 Земельного кодексу зазначається, що землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватися у власність іноземним громадянам. Очевидно, що ця норма підлягає поширювальному тлумаченню, тобто такі землі не можуть не тільки передаватися, а й перебувати у власності іноземних громадян, якщо раніше вони були їх власниками, як громадяни України. Щодо відчуження цих земель слід застосувати аналогію закону (пункт 4 статті 81 Земельного кодексу). Тобто на протязі року після прийняття Тодики до громадянства Угорщини, його земельна ділянка підлягає відчуженню так само, як підлягають відчуженню землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами.


Задача №7

25 грудня 2008 р. на запрошення Григорія відсвяткувати із ним день народження прийшов Михайло. У присутності гостей Михайло урочисто подарував Григорію 2 тис. гривень. При цьому слід зазначити, що всі гості бачили, як Михайло вийняв із конверта чотири грошові знаки номіналом по 500 грн. кожний. 27 грудня дружина Михайла, дізнавшись про зроблений Григорію подарунок, влаштувала скандал і поставила вимогу перед чоловіком про повернення назад грошей. Вона вважала, що гроші можна повернути, оскільки договір дарування валютних цінностей укладено у неналежній формі. У зв’язку з тим, що на вимогу Михайла Григорій відмовився повернути гроші, перший звернувся до суду з позовом,  у якому вимагав примусити Григорія до повернення грошей, як таких, які були отримані за недійсним (нікчемним) договором дарування. У свою чергу Григорій звернувся до суду з позовом, у якому просив суд визнати договір про дарування валютних цінностей дійсним. Яке рішення повинен прийняти суд? Свою відповідь обґрунтуйте.


Відповідь на задачу №7

Відповідно до ч. 5 ст. 719 ЦК договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує десятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. До валютних цінностей відноситься і гривня. Згідно із ч. 1 ст. 220 ЦК у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Відповідно до ч. 2 цієї ж статті, якщо сторони домовилися щодо усіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилялася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. Однак це положення стосується тільки того випадку, якщо одна сторона діє добросовісно, а інша недобросовісно. Із умов задачі можна зробити висновок, що обидві сторони діяли добросовісно. Тому положення ч. 2 ст. 220 ЦК до даного випадку застосовано бути не може. Отже, суд повинен зобов’язати Григорія повернути гроші Михайлові як такі, що отримані за нікчемним правочином.


Задача №8

25 березня 2009 р. Олексій уклав договір позики із Петром. За цим договором Олексій отримав від Петра строком на два роки п’ятдесят тисяч грн., а після закінчення строку договору мав повернути шістдесят тисяч грн. 25 квітня 2009р. Олексій раптово помер. Про смерть Олексія Петро дізнався 25 червня 2009р. 25 жовтня 2009р. Петро пред’явив вимогу Микиті, який успадкував майно за Олексієм, негайного повернення боргу. При цьому Петро посилився на ч. 2 ст. 1281 ЦК відповідно до якої кредитор спадкодавця може пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. Чи є вимога Петра правомірною? Свою відповідь обґрунтуйте.


Відповідь на задачу №8

Відповідно до ст. 1218 ЦК до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Із змісту ст. 1219 ЦК можна зробити висновок, що обов’язок повернення боргу за договором позики не припиняється у зв’язку із смертю спадкодавця, оскільки не є таким, що тісно пов’язаний з його особою. Тобто, у зв’язку із смертю спадкодавця до спадкоємця перейшов обов’язок, визначений у договорі між спадкодавцем і позикодавцем, а саме повернути позику 25 березня 2011року. Тому Петро не має права вимагати від Микити дострокового повернення боргу, який він успадкував за Олексієм.


Задача №9

Під час перебування в гостях у Макара, Арсеній побачив у нього комп’ютер нової моделі, який йому дуже сподобався. Тут же Арсеній дізнався про те, що цей комп’ютер Макар бажає продати. Оскільки будучи в гостях у Макара Арсеній перебував у чудовому настрої, він зразу погодився придбати цю річ за 7000 грн., хоча ринкова вартість виробу становила тільки 6000 грн., до того ж комп’ютер новим не був. У зв’язку з тим, що Арсеній мав при собі тільки 2 тис. грн., він домовився з Макаром, що цю суму дасть йому одразу, а решту сплатить протягом одного місяця. Забравши річ додому, Арсеній через 25 днів дізнався, що погодився заплатити за неї значно більше ніж вона коштує і тому через місяць після укладення договору надіслав поштовим переказом Макару 3000 грн., а в SMS-повідомленні пояснив, що більше не заплатить, бо комп’ютер не коштує так багато. Макар звернувся з позовом до суду, у якому просив суд стягнути з Арсенія 2000 грн. Арсеній звернувся за порадою до юристів. Адвокат Сергій радив Арсенію звернутися із зустрічним позовом про визнання договору купівлі-продажу комп’ютера недійсним, як такого, що укладений під впливом помилки. Адвокат Владислав радив Арсенію звернутися до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу комп’ютера. Дайте розгорнутий юридичний аналіз ситуації.


Відповідь на задачу №9

Оскільки Арсеній та Макар домовилися щодо усіх істотних умов договору купівлі-продажу, то цей договір вважатиметься укладеним, адже домовленість було досягнуто як щодо предмета (комп`ютер) так і щодо ціни (7000 грн.). Цей договір вони уклали в усній формі, хоча згідно ст.208 ЦК правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у 20 і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (тобто 340 грн.) повинні укладатися у письмовій формі, окрім правочинів, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення. У даному випадку договір купівлі-продажу у момент його вчинення був виконаний сторонами тільки частково. Тобто мало місце порушення вимоги закону, щодо простої письмової форми договору. Однак доказами укладення цього договору можуть служити поштовий переказ 3000 грн., та SMS-повідомлення. Тому є всі підстави вважати договір укладеним, до того ж жодна із сторін не ставить під сумнів факт укладення договору.
Що стосується порад адвокатів, слід зазначити наступне. Підстав для визнання правочину недійсним як такого, що укладений під впливом помилки немає. Це пояснюється тим, що відсутньою є помилка Арсенія щодо обставин, які мають істотне значення (природа правочину, права та обов`язки сторін, такі властивості і якості речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням).
Відсутні і підстави для розірвання договору, оскільки з боку Макара було відсутнє істотне порушення договору, тобто таке, коли внаслідок завданої порушенням шкоди друга сторона (Арсеній) значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Мається на увазі таке порушення договору однією із сторін, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення цілей договору.
Таким чином, суд повинен задовольнити позов Макара і стягнути із Арсенія на його користь 2000 грн.


Задача №10

Валентину терміново потрібні були гроші на лікування. У зв’язку з цим він вирішив за низькою ціною продати кілька речей індивідуального користування. Про це випадково дізнався Данило, який працював контролером газового господарства, під час перевірки показань Валентинового лічильника. Вони домовились про те, що Данило придбає у Валентина мопед, ринкова вартість якого становила 1000 грн. за 700 грн. У зв’язку з тим, що грошей із собою у Данила не було вони домовилися про те, що Данило у якості завдатку залишить Валентинові свій стільниковий телефон вартістю 1300 грн., а через 4 години принесе 700 грн., забере свій телефон і мопед. Передача телефону як завдатку була оформлена згідно вимог законодавства у письмовій формі. Але коли Данило прийшов у визначений усною домовленістю час (у правочині щодо завдатку цей час було визначено), мопед уже було продано Валентином Олегу за 900 грн. У зв’язку з цим Данило поставив вимогу перед Валентином щодо повернення телефону і виплати його вартості, тобто отримання суми завдатку у подвійному розмірі. Виконати цю вимогу Валентин відмовився, він погоджувався тільки на те, щоб повернути телефон. Отримавши відмову, Данило звернувся з позовом до суду, у якому просив суд задовольнити його вимогу до Валентина. Валентин звернувся із зустрічним позовом, у якому просив визнати укладений ним із Валентином договір купівлі-продажу недійсним, як такий, що суперечить закону у частині обрання способу забезпечення виконання зобов’язання. Дайте юридичний аналіз ситуації.


Відповідь на задачу №10

Телефон не може вважатися предметом завдатку. Дійсно, відповідно до ч. 1 ст. 570 ЦК завдатком може бути рухоме майно, але із змісту цієї статті випливає, що рухоме майно може бути предметом завдатку тільки у тому випадку, коли боржник здійснює розрахунки з кредитором повністю або частково рухомим майном (наприклад, договір міни, сплата орендних платежів у натуральній формі тощо). До того ж завдаток виступає способом платежу. Тому завдаток аж ніяк не може бути більшим від суми боргу. У зв’язку з вищевикладеним телефон не може вважатися предметом завдатку. Це означає, що правочин про забезпечення виконання зобов’язання не може вважатися дійсним. Однак сам факт укладення такого правочину підтверджує факт укладення договору купівлі-продажу між Валентином і Данилом. З боку Валентина має місце невиконання взятого на себе зобов’язання при наявності вини з його боку. Тому, якщо Данило зможе довести у суді, що невиконання цього зобов’язання йому заподіяло шкоду, то на підставі ст. 611 ЦК він може вимагати відшкодування збитків, довівши при цьому їх обсяг.


Задача №11

Визначіть, у якій із нижчезапропонованих ситуацій, має місце укладення фіктивного шлюбу, а в яких «шлюбу за розрахунком». Свою відповідь коротко поясніть і з’ясуйте, чим розрізняються ці два шлюби.
Ситуація 1. Лікар Андрій, знаючи про те, що його пацієнтка є смертельно хворою (вона про це не знала) запропонував їй укласти шлюб, сподіваючись таким чином успадкувати її майно.
Ситуація 2 . Молода актриса Зоряна вирішила укласти шлюб з відомим режисером, який би забезпечив їй творче зростання.
Ситуація 3. Аспірантка Степанида уклала шлюб із молодим професором, передбачаючи спрощений захист дисертації.
Ситуація 4. Дівчина із небагатої сім’ї уклала шлюб із бізнесменом, що дало б їй можливість залишити роботу.
Ситуація 5. 20-ти річний Олексій одружився із 25-ти річною Галиною, матір’ю – одиначкою двох малолітніх дітей, і усиновив їх з метою ухилення від строкової служби у Збройних Силах України.


Відповідь на задачу №11

У першій і п’ятій ситуаціях має місце укладення фіктивного шлюбу, а у 2, 3 і 4 – “шлюбу за розрахунком”. Це пояснюється тим, що у 1 і 5 ситуаціях має місце укладення шлюбу без мети створення сім’ї, хоча наявні корисливі мотиви так само, як і у “шлюбах за розрахунком”. Однак останні шлюби мають на меті створення сім’ї. Тому фіктивні шлюби визнаються судом недійсними, а ,,шлюби за розрахунком” такими визнані бути не можуть.


Задача №12

Богдан і Марія познайомилися на дискотеці. Після дискотеки вони почали зустрічатися і врешті – решт вирішили одружитися. При цьому Марія приховала від Богдана той факт, що у неї є позашлюбна дитина. Крім цього Марія, працюючи помічником адвоката, видавала себе за адвоката і, користуючись дорогим легковим автомобілем на підставі договору майнового найму, наречена твердила, що цей транспортний засіб належить їй на праві приватної власності. Уже через тиждень після укладення шлюбу весь обман розкрився. Богдан звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, як такого, що укладений під впливом обману. Він стверджував, що у СК шлюб розглядається як різновид цивільно-правового правочину, а тому на всі питання, що стосуються шлюбу, поширюються положення глави 16 ЦК (Правочини), в тому числі і норми, які визначають умови дійсності правочинів. Правочин визнається судом недійсним, якщо він укладений під впливом обману. На думку Богдана, недійсним має бути визнаний і його шлюб, який є особливим різновидом правочину. Дайте юридичний аналіз ситуації.


Відповідь на задачу №12

З Богданом можна погодитись в тому, що у СК шлюб розглядається як різновид цивільно-правового правочину. Можна погодитись і з тим, що умови дійсності правочинів і умови дійсності шлюбу багато в чому співпадають. Так, наприклад, фіктивним, тобто не спрямованим на реальне настання наслідків, які передбачені законом, може бути як шлюб, так і правочин. Порушення принципу добровільності при укладенні шлюбу за аналогією з цивільним правом можна вважати шлюбом із вадами волі. Шлюб може бути визнаний недійсним, якщо він укладений з особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними. Але при прийнятті рішення про визнання шлюбу недійсним слід керуватися все ж таки нормами сімейного права як спеціальними нормами, а не цивільного, як загальними. У СК нема жодних норм, на підставі яких суд міг би визнати недійсним шлюб укладений Богданом і Марією. Але шлюб між ними може бути розірвано.


Задача №13

25 серпня 2008 р. слюсар Борис подав заяву про розірвання трудового договору з 8 вересня 2008 р. Роботодавець погодився звільнити Бориса з 1 вересня. Останній не заперечував. Однак, у зв’язку з певними обставинами 29 серпня Борис передумав розривати трудовий договір із роботодавцем і звернувся до роботодавця із письмовою заявою, у якій відкликав свою попередню заяву. У відповідь роботодавець заявив йому, що оскільки він дозволив Борису розірвати трудовий договір із підприємством до закінчення строку попередження, то, це означає, що трудовий договір припиняється за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП). Анулювання такої домовленості може мати місце лише за взаємної згоди про це роботодавця і працівника. Оскільки цього не сталося, 1 вересня 2008 р. трудовий договір було розірвано з Борисом за п.1 ст. 36 КЗпП. Дайте юридичний аналіз ситуації.


Відповідь на задачу №13

Сама собою згода роботодавця задовольнити прохання працівника про розірвання трудового договору до закінчення строку попередження не означає, що трудовий договір має бути припинено за п.1 ст. 36 КЗпП, якщо не було домовленості сторін спеціально про цю підставу припинення трудового договору. Як видно з умов задачі, такої домовленості не було. Тому щодо розірвання трудового договору у даному випадку застосовуються правила ст. 38 КЗпП (розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника). Оскільки до закінчення не тільки строку попередження, а ще до настання дня, коли власник мав видати наказ про звільнення Бориса, останній відкликав свою заяву, роботодавець не мав права звільняти працівника. Тому звільнення є незаконним і Борис вправі звернутися з позовом до суду про поновлення на роботі.


Задача №14

25 серпня 2007 р. Валентина подала власнику магазину «Мальвіна» Дмитру заяву про прийняття на роботу в якості продавця. Наказ про її прийняття на роботу Дмитром видано не було, але за усною домовленістю зарплата Валентини мала становити 600 грн. у місяць. Пропрацювавши місяць без вихідних Валентина почала вимагати звірки та ревізії. Її вимога була задоволена. Ревізорами було складено акт про відсутність недостачі. Після проведеної ревізії Валентина віддала ключі від магазину, оскільки з нею не було укладено договору про працевлаштування і нічого не було заплачено за пропрацьований період. Через тиждень після цього до Валентини прийшов Дмитро і повідомив її про виявлену недостачу у розмірі 1500 грн. та поставив вимогу про покриття недостачі. Валентина це зробити відмовилась. Ще через два дні Дмитро подзвонив Валентині і заявив, що якщо не буде внесена сума недостачі в розмірі 3000 грн., то буде спалена її хата, а малолітня дочка вбита. На другий день Дмитро підпалив Валентині сарай. Дайте юридичний аналіз ситуації.


Відповідь на задачу №14

Між Валентиною і Дмитром виникли трудові відносини. Це пояснюється тим, що відповідно до ст. 24 КЗпП трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження про прийняття на роботу не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи. Було порушено право Валентини на відпочинок, бо законодавство не допускає можливості роботи без вихідних протягом місяця. До того ж відповідно до ст. 115 КЗпП заробітна плата повинна виплачуватися не рідше як два рази на місяць.
З боку Дмитра мало місце скоєння злочину передбаченого ст. 173 (грубе порушення угоди про працю шляхом обману). Об’єктом цього злочину є право на працю. Потерпілою від цього злочину є Валентина. З об’єктивної сторони злочин виявляється у грубому порушенні угоди про працю шляхом обману. Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом. Суб’єктом злочину є власник магазину Дмитро.
Крім того дії Дмитра підлягають кваліфікації за ч. 1 ст. 189. Основним об’єктом цього злочину є право власності. Об’єктивна сторона полягає у незаконній вимозі передачі чужого майна. Її обов’язковою ознакою є спосіб вимагання – погроза заподіяння шкоди потерпілому. Із суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом, корисливими мотивом і метою. Суб’єктом злочину є будь-яка особа, що досягла до вчинення вимагання 14 років.
У зв’язку з тим, що Валентина не погодилася виконати вимогу і Дмитро внаслідок цього реалізував свою погрозу, його дії мають бути кваліфіковані також за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна, вчиненого шляхом підпалу). Безпосереднім об’єктом цього злочину є відносини власності з належності матеріальних благ. Предметом злочину є майно, об’єктивна сторона цього злочину полягає у знищенні або пошкодженні чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах (при умові, що вартість знищеного об’єкта є такою). Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом. Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 14-ти річного віку.


Задача №15

Під час проведення підрахунку голосів на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року, офіційний спостерігач від партії “Нова хвиля”. Теодор помітив, як член дільничної комісії Олександр переклав 100 бюлетенів з позначкою за партійний список ,,Нової хвилі” до бюлетенів, у яких містилися позначка на користь партії ,,Великий поступ”. Він зняв це на відеокамеру. Після цього до нього підійшов офіційний спостерігач від партії “Великий поступ” Микола і запропонував йому проігнорувати це порушення виборчого законодавства за винагороду в 1000 грн. Теодор погодився. У протоколі виборів на виборчій дільниці щодо вищеназваних партій були зафіксовані неправдиві дані. Дайте юридичний аналіз ситуації.


Відповідь на задачу №15

З боку Олександра має місце скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 158 КК (підробка виборчих документів вчинена членом дільничної виборчої комісії). Тобто він є виконавцем цього злочину. Якщо між Олександром і Миколою щодо скоєння цього злочину існувала змова, то дії Миколи слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 158 КК, оскільки він усунув перешкоди у скоєнні цього злочину. Бездіяльність Теодора не містить складу злочину, бо фіксування порушень виборчого законодавства є правом офіційного спостерігача, а не його обов’язком. Він не є службовою особою і не може вважатися суб’єктом отримання хабара.

 

 

Замовити цю е-книгу можна в інтернет-магазині UkrProg.com

 

Коментарів: 2 на “Задачі з права”

  1. оленка сказав:
    16 Серпень 2010 в 17:00

    Дуже дякую, може є ще щось по правознавству?

  2. admin сказав:
    19 Жовтень 2010 в 13:27

    Подивіться на сайті UkrProg.com розділ Е-книги можливо щось зацікавить.

Copyright © 2009 Е-книга Тема скачана з сайта Теми для Wordpress. Локалізація сайта Світ Wordpress.